top of page
בלוג עצי פרי

בלוג עצי פרי

הרכבות עצי פרי - מילון מושגים

סוגי הרכבות עצי פרי הרכבת כתר

הרכבה הנעשית לרוב על עצי פרי בוגרים ובעלי גזע עבה. את עץ הפרי אנחנו חותכים נמוך ככל שניתן, לפני חיתוך העץ יש לאסוף רוכבים מתאימים. הרוכבים הינם ענפים של זן אותם נרצה להרכיב, את הרוכבים חותכים בצורת V ומבצעים חתך באורך ורוחב הרוכב בקליפת הכנה ומחדירים את הרוכבים מתחת לקליפה. בעזרת סרט קשירה מחזקים את הרוכבים לכנה. מכסים את ההרכבה בעזרת ניילון ומעליו שקית למניעת חימום יתר וקושרים מתחת לחתך ההרכבה.הרכבת סדק

הרכבה זו נעשית בשתילים צעירים או בסורים (חזירים) דקים בעץ בוגר.

נשתמש ברוכב שיהיה בקוטר מתאים לכנה ונבצע בו חתך בצורת V. נעשה חתך בכנה באורך זהה לחתך ברוכב ונכניס את הרוכב לחתך בכנה כך שתהיה חפיפה מלא בין שני החתכים. נחזק את הרוכב לכנה בעזרת ליפוף סרט הרכבה על אזור החתך, את הרוכב נכסה בפאראפילים. אם המקום מוצל שקית ניילון מספיקה, בחוץ נוסיף שקית נייר למניעת חימום יתר של ההרכבה.הרכבת עין (צ'יפ)

נעשית בשתילים צעירים, בעיקר בעצים נשירים. בכנה מבצעים חתך בצורת T בקליפה (הרכבת עין) או חתך ארוך מלמעלה וחתך קטן למטה, מוציאים חתיכה קטנה מהכנה (הרכבת צ'יפ), ובתוך החתך דוחפים עין או צ'יפ מהרוכב שתתאים לגודל החתך. קושרים סרט מיוחד סביב אזור ההרכבה אך משאירים את העין גלויה, ניתן לכסות בפאראפילים למניעת התייבשות. יש לבדוק כעבור תקופה של שבועיים עד חודש, במידה ומתחילה רקמת קאלוס, חותכים את הכנה כ-20 ס"מ מעל העין המורכבת, כאשר העין עם ליבלוב של 20 ס"מ, חותכים את הכנה בשיפוע מעל העין לכיוון הנגדי להרכבה.  כדי למנוע הצטברות נוזלים מורחים משחת גזם. מושגים בהרכבת עצי פרי

כנה

זן של עץ פרי שמצטיין בתכונות של מערכת השורשים, מהווה את בסיס העץ, על הכנה יורכב הרוכב.

רוכב

זן מצטיין בתכונות של פרי למאכל, הרוכב מורכב על כנה ומהווה את כלל העץ למעט מערכת השורשים (כנה).

רב פרי / רב בוסתן

על כנה אחת מורכבים סוגים שונים של רוכבים.

זן

תת-מין, אוכלוסייה של פרטים בני אותה משפחה הנבדלים בתכונותיהם.

חנטה

המעבר משלב הפרח לשלב הפרי.

לבלוב

העץ מצמיח פרחים או עלים.

צימוח

גידול, התארכות והתעבות ענפי העץ. 

עצה

רקמה בצמח האחראית על הובלת מים ומינרליים לכלל העץ ממערכת השורשים.

שיפה

רקמה בצמח האחראית על הובלת סוכרים הנוצרים במהלך תהליך הפוטוסינתזה לכלל העץ.

קאלוס

רקמה בצמח הנוצרת בזמן הגלדה כתוצאה מפציעה ומגינה על אזור הפציעה.

קמביום

תאים עובריים בטבעת פנים הגזע שמהווים חלק מתהליך התפתחות העץ.


Comments


bottom of page