top of page

כללי הזהב

בחירת עצי פרי

השקעה לשנים קדימה

שתילת עץ פרי בגינה היא החלטה שתלווה אותנו שנים רבות מעכשיו. בחקלאות מתייחסים לנטיעת עצי פרי כהכנסה לשלושים השנים הבאות, גם עלינו להתייחס לנטיעה של עצים בגינה כעל השקעה לעתיד. בהחלטה זו אנו תורמים רבות

לאיכות הסביבה ולעתים לירושה שלנו לדורות הבאים. לסיכומו של דבר, עצי הפרי יהיו איתנו שנים רבות, לכן כדאי להשקיע מחשבה בטרם נשתול עץ בגינה.

קניית עצי פרי - השקעה לשנים קדימה

בדיקת אקלים

האם האקלים באזור המגורים שלנו מתאים לגידול עץ הפרי אותו בחרנו לשתול? ישנם עצים שלא יניבו פרי אם הם לא יקבלו את התנאים האידיאלים לגידולם. לדוגמא: עץ הדובדבן צריך קור ולכן רצוי לגדלו באזור רמת הגולן, לעומתו עץ האבוקדו צריך מזג אוויר חמים ולח ולכן לא יתאים לאזור זה.

קניית עצי פרי - בדיקת אקלים

בדיקת צפיפות

האם יש לנו מספיק מקום בגינה לעץ הפרי ?  עצי פרי צריכים מקום בכדי להתפתח טוב ולתת פרי בשפע. בתנאים אופטימליים בין עץ לעץ במטע רצוי שיהיה מרווח של כשלושה מטרים. בגינה הפרטית יספיקו גם שני מטרים, אך לא פחות.

קניית עצי פרי - צפיפות

בדיקת אור

האם במקום שהקצנו לשתילת העץ יש מספיק אור שמש? חשוב לדעת שעצי פרי לא יניבו בצל מלא או תחת צילו של עץ אחר. יש עצים מסוימים "שמסתדרים" עם חצי צל, אולם מרבית עצי הפרי זקוקים לשמש מלאה.

קניית עצי פרי - בדיקת אור

מים, מים, מים

במיוחד בזמנים אלו שכל טיפה יקרה לנו, עלינו לזכור שעצי פרי הינם צרכנים גדולים של מים. עץ פרי בוגר במטע צורך כ-250 ליטרים בשבוע, אנחנו בגינה הפרטית נדאג להשקות בערך כ-100 ליטרים בשבוע ולעלות בהדרגה את הכמות ככל שמועד הבשלת הפרי מתקרב (כאשר יורד גשם נעצור את ההשקיה).

קניית עצי פרי - מים

עץ בוגר או צעיר

כשנכנסים לבית חדש יש נטייה לרצות גינה יפה ומטופחת שנראית עשירה וותיקה. לפני שנחליט לטעת עצים בוגרים בגינה יש להתחשב בכך שעלותם יקרה  וקליטתם בגינה מורכבת יותר, כך שיש סיכוי לתמותת העץ. נעדיף לשתול שתיל צעיר שסיכויו להתפתח בקרקע טובים יותר ו"שיגדל איתנו" בגינה.

קניית עצי פרי - עץ בוגר או צעיר

את העץ נשתדל לקנות ממשתלה אמינה ומקצועית. במשתלות גדולות יש מערכות השקיה ודישון טובות מאוד וכך אנו יודעים שהעץ טופל כראוי.

חשוב לקנות עץ שמסומן עליו זן הפרי, הרבה משתלות קונות את העצים ממשתלות יצרניות (שמייצרות את עצי הפרי) ובמעבר מאחת לשנייה הסימון של הזן נשמט ויכול להיווצר בלבול בזנים.

משתלה עצי פרי מקצועית

קניית עצי פרי במשתלה מקצועית

העץ פרי לא מורכב

אולי הדבר הכי חשוב בקניית עץ פרי היא הבדיקה שקנינו עץ מורכב, כמעט כל עצי הפרי צריכים להיות מורכבים, למעט תאנה רימון וכדומה שעושים מייחורים.

קניית עצי פרי - העץ לא מורכב
bottom of page