top of page

הרכבת עצי פרי

לחקלאים

יודע חקלאי פיקח שאת הזן יש לשבח

ענף החקלאות מתפתח ומשתנה ללא הפסקה ומידי פעם יוצאים לשוק חידושים והמצאות בתחום.

 

שיטות ההרכבה נמצאות כאן כבר אלפי שנים אך כיום, שבכל מספר שנים מצטרפים לשוק זנים חדשים, עמידים ובעלי חיי מדף ארוכים, שיטות ההרכבה השונות מאפשרות לחקלאי לשפר באופן תמידי את מרכולתו ולהתאים עצמו לדרישות השוק המשתנות.

הביקוש לזני הפירות השונים בעולם משתנה מעת לעת ואיתו השינויים בגידול. מתוך כך נוצרים מצבים של מטע שניטע לפני שנים רבות, באותם הימים הדרישה לזן הגדל במטע הייתה גבוהה וכיום נגרמים הפסדים מגידולו כיוון שהדרישה בשוק נמוכה.

הרכבת עצי פרי לחקלאים

ולהיטיב בהרכבה...

בפני החקלאי עומדות שתי אפשרויות:

לעקור את המטע הקיים ולשתול במקומו שתילים צעירים מהזנים החדשים והמבוקשים - זו פעולה יקרה מאוד הדורשת זמן רב עד חזרת המטע לניבה.

 

האפשרות השנייה והעדיפה היא ביצוע פעולת הרכבה, פעולה בעלת עלויות נמוכות יותר וזמן קצר יותר לחזרת המטע לניבה.

ניתן למצוא לכך דוגמאות רבות, דוגמת משקי האבוקדו שגידלו זנים עתיקים כמו פוארטה ונבל, שם התקבלה החלטה להחליפם בזנים דמויי האס, שכיום מאוד מבוקשים.

עוד יתרונות לביצוע הרכבות במטעים

בנוסף לדרישות השוק, ישנם זנים שנמצאו מתאימים לאזורים מסוימים, כמו למשל האטינגר שעמיד לפגעי קרה. בעזרת הרכבה אנו משלבים אותו במטע באזור מועד לקרה ונהנים מפריו ללא פגיעה בעצים.

ההרכבה נותנת פתרון גם במצבי קיצון של מזג האוויר, מצבים שאין כל שליטה עליהם אך בעזרתה של ההרכבה ניתן לתקן את הנזק שנעשה. דוגמא טובה לכך היא הקרה שפקדה אותנו בשנת 2007 ופגעה באלפי שתילים ועצים, ברבים מהם זן הפרי לא שרד אך הכנה שבה לצמוח עקב חוזקה ועמידותה, הפתרון היה הרכבת הזנים הרצויים על אותן כנות ששרדו את הקרה. 

לסיכום

בנוסף לכל המצבים שתוארו כאן, ישנם בעלי מטעים המבקשים להרכיב זנים מקדימים או מאחרים על מנת להיות ראשונים או אחרונים בשוק – ובכך לפדות תמורה גבוהה יותר עבור היבולים.

 

עוד דרך להגדיל ולשפר את תנובת המטע היא בהרכבת זנים מפרים על חלק מעצי המטע ובכך להגדיל את תנובת המטע כולו.

בכל מקרה שלא יהיה, פעולת ההרכבה מלווה את ענף החקלאות כבר אלפי שנים וככל הנראה תמשיך לעשות זאת גם בהמשך הדרך ותעזור לשפר את תנובת הפירות אותם אנו מגדלים.

סיבות נפוצות לביצוע הרכבות לחקלאים

יצירת קשר לייעוץ

משתלה: 077-3011149

ההודעה נשלחה, תודה

bottom of page