top of page
בלוג עצי פרי

בלוג עצי פרי

הוראות טיפול לאחר הרכבה

שינוי משטר מים

ישנה חשיבות גדולה לעצור את ההשקיה לעץ המורכב במהלך החודש הראשון שלאחר מועד ההרכבה, צרכני המים בעץ הם העלים, כיוון שנוף העץ נעלם לאחר ההרכבה אין כל צורך בהשקיה, עודף מים יכולים לגרום לריקבון בשורשי העץ. בהרכבה חלקית של העץ יש להפחית את כמות המים אך לא לעצור לגמרי. חשוב לא פחות לא לשכוח להחזיר את ההשקיה באופן הדרגתי, ככל שההרכבה גדלה ומפתחת.


הלבנת הגזע

רצוי מאוד להלבין את גזע עץ הפרי בשכבה אחת של צבע.

הצבע הלבן מונע פגיעות מהשמש ושומר על בריאות הגזע ובכך על בריאות העץ כולו.

ניתן לעשות זאת עם צבע המיועד למטרה זו דוגמת ילבין או לובן, או צבע סיד כל עוד הצבע לא פלסטי העלול לחנוק את העץ.  בסוגי עצי פרי נשירים כגון: אפרסמון, תפוח וכדומה, אין צורך בהלבנת הגזע. בדיקת ההרכבה

אין צורך לפתוח ולבדוק את שקיות ההרכבה בשלושה שבועות עד החודש הראשון לביצוע ההרכבה, מועד בדיקת השקיות תלוי במזג האוויר. במועד הבדיקה יש לפתוח את הסרט שקושר את שקית האלומיניום העוטפת את אזור ההרכבה בעדינות, לנער את הנוזלים המצברים ולהרים את השקית מעל ההרכבה, אין לגעת בענפים המורכבים או להסיר את העטיפה שלהם, במידה ויש כזאת. לאחר פתיחת השקית יש להביט בקפידה על הרוכבים, במקרה ואין כל שינוי במצב הרוכבים, הם עדיין ירוקים אך ללא לבלובים או במקרה ויש לבלובים מאוד קטנים וצעירים (בגודל של כ-ס"מ אחד), יש להחזיר ולסגור את השקית כפי שהייתה ולחזור ולבדוק שום כעבור כעשרה ימים.

במקרה ויש כבר לבלובים יפים בגודל של 4-5 ס"מ, יש להחזיר בעדינות את שקית האלומיניום למצבה הקודם, לקשור אותה בחזרה בסרט, ובעזרת מספריים, לגזור את שתי הפינות של שקית האלומיניום (ליצור פתח של 3-4 ס"מ) בכדי לאפשר כניסה של אוויר ואור ללבלובים הצעירים. מעקב

השלב הבא בתהליך הוא מעקב אחר צמיחת הרוכבים (הענפים החדשים שהורכבו), תהליך זה אורך לרוב כמספר חודשים ותלוי בקצב צימוח העץ המורכב. יש לפתוח בהדרגה את שקית האלומיניום עד למצב שהשקית קשורה לבסיס ההרכבה והחלק העליון שלה פתוח, כלומר נוצר מצב דמויי קונוס המגן על אזור ההרכבה מצד אחד ומהצד השני מאפשר לכל הצמיחה החדשה לצאת משקית ההרכבה ולהתפתח. כאשר ענפי ההרכבה מגיעים לגובה של כ- 60 ס"מ מעל חתך ההרכבה, יש לחתוך את קצוות הענפים, כלומר לקטום כשלושה ס"מ מהחלק העליון של כל ענף שגדל לגובה זה, פעולה זו מעבה ומחזקת את הרוכבים.


תחזוקה

העץ המורכב ממשיך לגדול ולצמוח ובנוסף לצמיחה החדשה של ההרכבה, גדלים על הגזע, מתחת לקו ההרכבה, לבלובים רבים. כל מה שגדל מתחת לאזור ההרכבה ולא קשור לענפים החדשים שהורכבו, שייך לזן הקודם שעליו ביצענו את ההרכבה. חשוב להסיר לבלובים אלו באופן הדרגתי ומבוקר, כך שראשית נסיר את הענפים החדשים שגדלים קרוב לאזור ההרכבה ובהדרגה נסיר את השאר עד לצוואר הגזע, קרוב לקרקע, כל זאת כמובן רק לאחר הצלחת ההרכבה.
Comments


bottom of page