עצי פרי ארץ ישראליים

עצי פרי ארץ ישראליים הם משלנו, הם מוזכרים בתנ"ך והם הכי מותאמים לאקלים הארצישראלי