top of page
עץ זית

עץ ארצישראלי ירוק עד וחסכוני במים.
קיימים זנים רבים של זיתים ונהוג לחלקם לשתי קבוצות, זיתים לשמן וזיתים למאכל. 
ישנם זנים דוגמת הזן ברנע, המתאימים גם לשמן וגם למאכל.

עצי הזית יכולים להגיע לגילאים מופלגים ולפתח גזעים מסועפים ומפותחים הנראים כפסלים בטבע.

ניתן למצוא אצלנו את הזן האיכותי והמבוקש קלמטה, המתאים במיוחד לכבישה ולמאכל.

עץ זית

מחירהחל מ- ₪200.00
  • זמן שתילה מומלץ - כל השנה
    תאורה - שמש מלאה
    עונת הנבה - סתיו/חורף
    מתאים לשתילה בגינה
    מתאים לשתילה בעציץ במרפסת

עוד בקטגוריה