top of page
עץ תפוח

התפוח הוא עץ נשיר, מרבית זני התפוח דורשים מנות קור וגדלים בצפון הארץ.

הזן המתאים ביותר לגידול באזורים של מרכז הארץ הוא תפוח ענה, ירוק בעל לחי אדומה וטעם מאוד אופייני ומיוחד.
לעץ התפוח פריחה יפיפייה בצבעים של סגול וירוק וצבע העלים גם הוא מיוחד ובעל גוון ירוק בהיר.

עץ תפוח

מחירהחל מ- ₪250.00
  • זמן שתילה מומלץ - כל השנה
    תאורה - שמש מלאה
    עונת הנבה - קיץ סתיו
    מתאים לשתילה בגינה
    מתאים לשתילה בעציץ במרפסת