top of page
מחירון עצי פרי

מחירון עצי פרי

מכירת עצי פרי ללקוחות פרטיים ולחקלאים, משתלת מניב פרי הינה משתלה יצרנית המתמחה בייצור והרכבת עצי פרי

עץ אבוקדו למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450-700 ₪

עץ אנונה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ אפרסק למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ גפן למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 150 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400  ₪

עץ הל למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

לא קיים במלאי

עץ לונגן למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ מורינגה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 150 ₪

שקית 50 ליטר

לא קיים במלאי

עץ משמש למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ פג'ויה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ ספודילה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ פסיפלורה למכירה

שקית 10 ליטר

מחיר: 80 ₪

שקית 50 ליטר

לא קיים במלאי

עץ צימוקים יפני למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ קניסטל למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ קרמבולה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ שזיף סיני למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ שקד למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ תפוז למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ אגוז מלבר

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ אסרולה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ אשכולית למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ גויאבה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ גרגר פנמה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ וומפי למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ זית למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 - 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 - 450 ₪

עץ מנגו למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 220 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 - 700 ₪

עץ נקטרינה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ פומלה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ פטל למכירה

שקית 10 ליטר

מחיר: 100 ₪

שקית 50 ליטר

אין במלאי

עץ פקאן למכירה

שקית 15 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

לא קיים במלאי

עץ קומקוואט למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ קפה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ רימון למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ שסק למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 220 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר:400 

עץ תאנה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ תפוח למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 220 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ אגס למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ אפרסמון למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 220 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ גוג'י ברי למכירה

שקית 10 ליטר

מחיר: 100 ₪

שקית 50 ליטר

לא קיים במלאי

עץ גויאבה תותית למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ חרוב למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ ליצ'י למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר:  250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 900 - 700 ₪

עץ לימון למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 - 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 - 450 ₪

עץ מקדמיה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ פומלית למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ פיטנגו למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ פפאיה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

לא קיים במלאי

עץ קלמנטינה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 400 ₪

עץ קקטוס למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 60 ₪

שקית 50 ליטר

אין במלאי

עץ שזיף למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ שעועית הגלידה למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ תות למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

עץ תפוח הורד למכירה

שקית 25 ליטר

מחיר: 250 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 450 ₪

המחירים המופיעים במשתלה הם המחירים המעודכנים.

המחירים מתעדכנים מעת לעת בהתאם למלאי הקיים.

המחירים אינם כוללים משלוח.

ט.ל.ח

bottom of page