מחירון עצי פרי

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 280 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 150 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 100 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 320 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 320 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 150 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 100 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 300 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 140 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 500 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 80 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 80 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 150 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 200 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: אין

שקית 25 ליטר

מחיר: 60 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 280 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 140 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 220 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 180 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 350 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 290 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 170 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

שקית 50 ליטר

מחיר: 330 ₪

שקית 25 ליטר

מחיר: 160 ₪

המחירים המופיעים בחנות הדיגיטלית הם המחירים המעודכנים.

המחירים מתעדכנים מעת לעת בהתאם למלאי הקיים.

המחירים אינם כוללים משלוח.

ט.ל.ח

משתלת עצי פרי - מניב פרי
  • Facebook Social Icon
  • email
  • whatsapp
  • mobile-phone

© כול הזכויות שמורות לחברת "מניב פרי"